• 14:00

    چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
  • 16:00

    چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری