• 17:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری