• 08:00

    چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری