کلیسای جلفا وانک

اصفهان-محله جلفا
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر