کاخ گلستان

تهران-خیابان 15 خرداد-میدان ارگ
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر