موزه رضا عباسی

تهران-خیابان شریعتی-روبروی دانشگاه خواجه نصیرطوسی
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر